Optie Educatie

Zo waar als het maar zijn kan. ‘Onze kinderen zijn de toekomst’.

Optie Samenleving vindt daarom dat jongeren tussen de vijftien en twintig jaar het recht hebben te begrijpen welke maatschappelijke factoren van invloed zijn op de keuzes die zij maken. Zij hebben allen recht op een gezond, liefdevol en duurzaam leven. Met een uitdagend, dynamisch en interactief lesprogramma leggen leerling en docent tijdens onze leuke praktische workshops een bewustwordingsreis af. Daarbij leren zij welke factoren invloed uitoefenen op hun keuzegedrag. Vanuit daar wordt er gezamenlijk gekeken hoe wij allen onderdeel kunnen uitmaken van de gezonde, liefdevolle en duurzame samenleving. Zo worden per klas verschillende uitkomsten en conclusies getrokken ten aanzien van de ideale samenleving. Dit alles in een veilige en inspiratievolle setting:

Leidende thema’s binnen het programma:

 • Normen en waarden

  De basis van waaruit een samenleving vorm krijgt

 • Duurzaamheid

  Ruimte voor mens, andere dieren en de natuur

 • Het samenlevingsmodel

 • Evolutionaire erfenis

  Onze zeven rollen

 • Kapitalisme

  Waar liggen de kansen en valkuilen van dit systeem?

 • Keuzegedrag

  Hoe komt dit gedrag tot stand?

 • Mediawijsheid

  Iets waar al onze kinderen recht op hebben

 • Verantwoordelijkheden

  Geven en nemen