Social Media

‘Je kunt ons volgen via Twitter, Facebook en Instagram of download de App!!’ Een zin die je op nagenoeg iedere website vandaag de dag kunt aantreffen. Wij van Optie Samenleving slaan een andere weg in.

Sociaal voor ons

Laten we eerst kijken naar wat wij onder social of sociaal verstaan. Voor ons staat sociaal voor ‘medemenselijk’ waarbij we binnen de samenleving al onze zintuigen aanspreken om zo de directe omgeving zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en er mee te communiceren. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarbinnen directe aandacht en tijd voor elkaar de norm is. Sporten, trainen, onderwijzen, enthousiasmeren in de directe leefomgeving, dat is wat wij doen. We doen dit vanuit de wetenschap dat jij en onze kinderen dan ook op een positieve en sociale manier gevormd worden. Een omgeving waarbinnen nuance en diepgang tot stand kan komen. Het zorgt ervoor dat we ons met elkaar kunnen ontwikkelen in een wereld van rust en regelmaat.

Wat is er voor nodig om met elkaar in een samenleving te leven waarbinnen wij deze randvoorwaarden scheppen?

Een nieuw vertrekpunt

De basis voor een gezonde, liefdevolle en duurzame samenleving is dat we in de buitenruimte oog en aandacht voor elkaar en de rest van het ecosysteem hebben. Opstaan voor een ouder persoon, een kind complimenteren, nadenken over de behoeftes van andere dieren, het is mogelijk als we bewust de connectie leggen met de directe leefomgeving. Deze omgeving kost geen natuurlijk kapitaal om tot stand te brengen, hij is er nu en simpelweg altijd al voor ons geweest. Duurzaam dus.

Keuzes

Het is nuttig te beseffen dat 95% van je keuzes gemaakt worden vanuit het onderbewustzijn. Iets van het aanrecht pakken, naar het toilet lopen, deur openen of om je heen kijken voordat je oversteekt, het gaat allemaal vanzelf toch? Sta nu even stil en neem de tijd om hier over na te denken. Denk nu na of je dit soort automatische keuzes ook maakt ten aanzien van je social media en telefoon gebruik. De kans is groot dat je antwoord daarop ‘ja’ is.

Zonder het vaak te beseffen hebben grote techbedrijven met een winstbelang het voor elkaar gekregen het onderbewuste gedrag van jou en onze kinderen te vormen/manipuleren. Dit komt doordat zij maar al te goed begrijpen hoe het menselijk brein werkt. Dat niet alleen. Zij weten ook hoe zij ons beloningssyteem (endorfine aanmaak in de hersenen) in hun voordeel kunnen gebruiken. Geen probleem zou je misschien zeggen. Het gevolg is alleen dat we door deze ontwikkeling nu in een samenleving leven waarin we de waarde van de directe, duurzame leefomgeving onbedoeld eventjes uit het oog zijn verloren. Goed nieuws, de 95 % van het onderbewuste gedrag is met wat tijd en moeite te sturen richting de 5% van het bewuste gedrag. Daar attenderen wij jou bij deze met plezier op.

Op naar het hier en nu

Het zou tegenstrijdig zijn als wij vanuit onze waarden A-sociale media kanalen zouden gebruiken. We willen techbedrijven niet de kans bieden jou via onze organisatie te vormen. Daarnaast willen we het niet op ons geweten hebben dat jij op weg naar de supermarkt op je telefoon kijkt om te zien waar wij nu mee bezig zijn. We gunnen jou namelijk de mogelijkheid om vanuit een lage hartslag op dat moment een sociaal gebaar te maken naar je omgeving, de liefde van je leven te ontmoeten of te genieten van een spontaan contactmoment met de natuur.

Steun ons!

Wij hebben jou nodig en willen je vragen onze website nog een keer op je gemak, thuis en in alle rust te bekijken. Je kunt ons daarna helpen als je ons wilt steunen door mond-tot-mond over ons te spreken en zo de boodschap op een echt sociale wijze te verspreiden.  Zo kun jij je vooral bewust blijven focussen op je directe leefomgeving. Als jij dit doet, als wij het allemaal doen, dan maken wij een eind aan de sociale armoede, overprikkeling en eenzaamheid waar zo velen van ons inmiddels onder gebukt gaan. We werken zo samen en met elkaar aan een daadwerkelijk sociale samenleving voor onszelf en onze kinderen.

Nog niet zo eenvoudig misschien dit alles. Bel of mail ons daarom gewoon en samen gaan we kijken hoe jij onderdeel kunt worden van de nieuwe samenleving. Of het nu sporten, informeren of activeren is, wij hebben oog voor jou, jouw privacy en jouw doelen. Geen foto’s en filmpjes die afbreuk doen aan de kwaliteit van onze progressie en jouw privacy maar gewoon zonder poespas met elkaar aan de slag. Samen vinden we een weg, zodat we de samenleving realiseren waar wij allen onderdeel van uit willen maken. Kortom sta stil, open je ogen, stel je sociale media gebruik ter discussie en ben onderdeel van de oplossing. Alvast bedankt.